STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Landgoed Heijbroeck (Herziening), EerselWaar gaat het bestemmingsplan over?Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?Wie kan er beroep instellen?Voorlopige voorziening

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Eersel

Geplaatst op Lokaalnieuwseersel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen eersel
  2. STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Landgoed Heijbroeck (Herziening), EerselWaar gaat het bestemmingsplan over?Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?Wie kan er beroep instellen?Voorlopige voorziening

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Eersel het bestemmingsplan Landgoed Heijbroeck (herziening) op 30 mei 2013 gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen houden het volgende in: 1. De waterparagraaf in de toelichting is aangepast. 2. Een fout in de regeling voor bijgebouwen bij de woning is aangepast. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 juni 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeentebalie. Het plan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.eersel.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPBhzlgheijbr0022. Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor Hazenstraat en Boevenheuvel. landgoed van 22 hectare met drie nieuwe woningen Stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit zetten. Ook moet u zeggen waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze heeft ingediend en belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Heeft u geen zienswijze ingediend, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze kenbaar te maken. Voor zover het de gewijzigde gedeelten betreft kan een belanghebbende, die zich niet met die wijzigingen kan verenigen, beroep instellen. Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Kieboom afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300 of ruimte@eersel.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eersel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Eersel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.