STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan Het Groen 33, Knegsel, gemeente EerselWaar gaat het wijzigingsplan over?Bent u het met dit plan niet eens?Wie kan er beroep instellen?Voorlopige voorziening

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Eersel

Geplaatst op Lokaalnieuwseersel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen eersel
  2. STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan Het Groen 33, Knegsel, gemeente EerselWaar gaat het wijzigingsplan over?Bent u het met dit plan niet eens?Wie kan er beroep instellen?Voorlopige voorziening

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Eersel maken op basis van artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan Het Groen 33, Knegsel op 14 januari 2013 is vastgesteld. Het plan ligt met ingang van 24 januari 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeentebalie. Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.eersel.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.WPKgroen333004-VAST. Het plan betreft de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Kom Knegsel. Het plan maakt de realisatie van één woning mogelijk op het perceel Het Groen 33 in Knegsel. Stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het wijzigingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. Op het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze kenbaar te maken. Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met B. Joosten afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300 of ruimte@eersel.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eersel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Eersel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.