STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan Dorpshart Knegsel, deelgebied C, EerselWaar gaat het wijzigingsplan over?Bent u het met dit plan niet eens?

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Eersel

Geplaatst op Lokaalnieuwseersel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen eersel
  2. STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan Dorpshart Knegsel, deelgebied C, EerselWaar gaat het wijzigingsplan over?Bent u het met dit plan niet eens?

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Eersel maken op basis van artikel 3.8, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan Dorpshart Knegsel, deelgebied C 19 maart 2013 is vastgesteld. Het plan ligt met ingang van 28 maart 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeentebalie. Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.eersel.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.WPKdhc3003-VAST. Het plan betreft de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Kom Knegsel. Het ontwerp voorziet in een juridisch-planologische regeling voor Dorpshart Knegsel, deelgebied C. Het plan maakt de realisatie mogelijk van een Multifunctionele accommodatie in combinatie met maximaal 9 woningen. Stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit zetten. Ook moet u zeggen waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met B. Joosten afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300 of ruimte@eersel.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eersel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Eersel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.