GEMEENTEBLADVergunning voor het verbouwen van een praktijkruimte tot woning aan Hint 16b 5521AH in Eersel

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Eersel

Geplaatst op Lokaalnieuwseersel.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Eersel
  2. GEMEENTEBLADVergunning voor het verbouwen van een praktijkruimte tot woning aan Hint 16b 5521AH in Eersel

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Eersel heeft op 19-12-2023 een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het verbouwen van een praktijkruimte tot woning aan Hint 16b 5521AH in Eersel. Het kenmerk van de gemeente voor deze zaak is 07703602.Waarom publiceert de gemeente dit bericht?Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.Niet eens met dit besluit? Bezwaar mogelijk.Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12, 5520 AA Eersel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op de dag nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt en bedraagt 6 weken. Daarnaast kan - als er een spoedeisend belang is - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzocht worden een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden. Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-531300). Om stukken in te zien, moet minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak worden gemaakt. Dan zorgt de gemeente ervoor dat de stukken beschikbaar zijn.Heeft u vragen?Heeft u vragen over vergunningen of meldingen? Of wilt u stukken inzien? Stuur dan een e-mail met daarin duidelijk uw vraag naar vergunningen@kempengemeenten.nl. De gemeente neemt dan contact met u op, maakt zo nodig een afspraak of zorgt dat stukken voor u beschikbaar komen.

Unknown

 Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eersel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Eersel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.