GEMEENTEBLADGecoördineerde ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2017, herziening Schadewijk 21-23-25 te Eersel en de ontheffing hogere grenswaarde

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Eersel

Geplaatst op Lokaalnieuwseersel.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Eersel
  2. GEMEENTEBLADGecoördineerde ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2017, herziening Schadewijk 21-23-25 te Eersel en de ontheffing hogere grenswaarde

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid SchadewijkSchadewijkSchadewijk EerselEerselEersel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente EerselEerselEersel

Burgemeester en wethouders van Eersel maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2017, herziening Schadewijk 21-23-25 te Eersel met ingang van 22 december 2023 tot 2 februari 2024 ter inzage ligt. Het ontwerp met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPBSchadewijk0113-ONTW. Heeft u vragen of wilt u stukken schriftelijk inzien? Stuur dan een e-mail met daarin duidelijk uw vraag naar ruimte@eersel.nl. De gemeente neemt dan contact met u op, maakt zo nodig een afspraak of zorgt dat stukken voor u beschikbaar komen.Waar gaat het bestemmingsplan over?Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor Schadewijk 21, 23 en 25. .Het bestemmingsplan voorziet op Schadewijk 21 en 23 in de omschakeling van twee (agrarische) bedrijven naar wonen en het toevoegen van twee woningen. Op Schadewijk 25 wordt het agrarisch bedrijf omgeschakeld naar een kleinschalig hoveniersbedrijf met opslag. CoördinatieregelingArtikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Eersel 2017 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk kunnen worden doorlopen. De voorbereiding en de bekendmaking van verschillende besluiten worden dan tegelijk behandeld. Omdat voor de realisatie van het plan meerdere besluiten nodig zijn, worden om die reden het bestemmingsplan en de ontheffing hogere grenswaarde gecoördineerd behandeld. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de ontheffing hogere grenswaarde.Wilt u een zienswijze hierover kenbaar maken?Binnen genoemde termijn kan eenieder schriftelijk (niet per e-mail) een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 12, 5520 AA Eersel. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken; u moet dan -ook binnen de genoemde termijn- contact opnemen met F. Verhagen, afdeling Leefomgeving, team Ruimtelijke Ontwikkeling, te bereiken via (0497) 531 300.

Unknown

 Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eersel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.