StaatscourantOntwerp Structuurvisie Eersel 2011

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Eersel

Geplaatst op Lokaalnieuwseersel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen eersel
  2. StaatscourantOntwerp Structuurvisie Eersel 2011

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geeft het college van burgemeester en wethouders hierbij kennis van het voornemen om een Structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening voor de gemeente Eersel op te stellen. De Structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente en de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid. De Ontwerp Structuurvisie 2011 ligt met ingang van 10 november 2011 tot en met 21 december 2011 ter inzage bij de gemeentebalie. Het ontwerp met bijbehorende stukken is ook digitaal in te zien op www.eersel.nl. Binnen de genoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie op het ontwerp kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 12, 5520 AA Eersel. U kunt ook mondeling uw inspraakreactie kenbaar maken, u moet dan – ook binnen de genoemde termijn – contact opnemen met de heer P. Kieboom, afdeling Ontwikkeling, team Ruimte. U kunt hem bereiken via (0497) 531 357. Na de beoordeling en verwerking van de inspraakgegevens zal het ontwerp ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De wettelijke regeling voorziet daarbij niet in de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen als bedoeld in afdeling 3:4 van de Algemene wet Bestuursrecht. Evenmin voorziet de wet in de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar.

Unknown

 Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eersel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Eersel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.