STAATSCOURANTOmgevingsvergunning Dijk 20–26, Eersel

Bekendmaking voor Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Eersel

Geplaatst op Lokaalnieuwseersel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen eersel
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning Dijk 20–26, Eersel

Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Eersel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de realisatie van 13 wooneenheden voor jongvolwassenen met een stoornis in het autisme spectrum aan de Dijk 20–26 in Eersel. De aanvraag, de definitieve beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 29 maart 2012 gedurende zes weken en dus tot en met woensdag 9 mei 2012 ter inzage bij de gemeentebalie van het gemeentehuis te Eersel. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die niet verweten kan worden eerder geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen tegen het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Daarnaast kan – indien sprake is van spoedeisend belang – de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, worden verzocht een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Unknown

 Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eersel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Eersel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.