STAATSCOURANTBeoordeling MER-aanmeldingsnotitie Grootakker 1, Vessem gemeente Eersel

Bekendmaking voor Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Eersel

Geplaatst op Lokaalnieuwseersel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen eersel
  2. STAATSCOURANTBeoordeling MER-aanmeldingsnotitie Grootakker 1, Vessem gemeente Eersel

Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Eersel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend. Op 28 september 2012 heeft De Wit Agri Vessem BV medegedeeld dat zij voornemens is om een stal op te richten aan de Grootakker 1 te Vessem voor het houden van 2.980 vleesvarkens. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling op basis van het Besluit milieueffectrapportage juncto artikel 7.2. eerste lid onder b van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders van Eersel hebben besloten dat door De Wit Agri Vessem BV geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen. Naar de mening van burgemeester en wethouders van Eersel leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 17 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage op werkdagen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en buiten deze tijden na telefonische afspraak met mevrouw Yvonne Hommel van, telnr. 0497-531284. De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.

Unknown

 Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Lokaalnieuwseersel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eersel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Eersel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.